Abonnementsvoorwaarden

Bedrijf

Smart LinkBuilding is eigendom van:

Link Concept ApS
Horsenvej 72A
7100 Vejle
Denemarken
contact@smartlinkbuilding.nl
CVR: 42069221

Algemeen

SmartLinkBuilding biedt een online dienst aan op https://smartlinkbuilding.nl/. De voorwaarden zijn van toepassing op de individuele gebruiker en SmartLinkbuilding.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Smart Linkbuilding en een natuurlijk persoon (hierna te noemen “Gebruiker”) met betrekking tot de Dienst.

Alleen personen die 18 jaar of ouder zijn mogen een overeenkomst aangaan met SmartLinkBuilding met betrekking tot de service.

Deze voorwaarden vormen samen de overeenkomst tussen de Gebruiker en SmartLinkBuilding, inclusief Link Concept.

Om toegang te krijgen tot de Service, moet de gebruiker de servicevoorwaarden lezen en aanvaarden.

Wanneer je handelt met Smart Linkbuilding handel je met:
Link Concept ApS
CVR: 42069221
Horsenvej 72A
7100 Vejle
Denemarken

De betalingstermijn is 8 dagen tenzij anders overeengekomen. In geval van betaling na de vervaldatum wordt een rente van 0,70% per maand gerekend, alsook een vergoeding van € 13,50. 

Omvang van de Dienst

De dienst geeft de gebruiker toegang tot de diensten van SmartLinkBuilding. deze worden maandelijks en vooraf gefactureerd. Bijkomende diensten in de vorm van teksten worden aan de factuur toegevoegd en maandelijks achteraf gefactureerd.

Toegang tot de Dienst

Om toegang te krijgen tot de Dienst moet de Gebruiker een gebruikersaccount registreren op het portaal.

Volledige service

Indien de gebruiker gebruik maakt van de Full Service versie van SmartLinkBuilding, kan een gestarte campagne niet worden stopgezet of terugbetaald totdat deze is voltooid.

Ingezonden inhoud en afbeeldingen

SmartLinkBuilding en haar partners keuren enkel de kwaliteit van de gepubliceerde inhoud goed. Wanneer je de inhoud indient, garandeer je dat deze in overeenstemming is met de toepasselijke auteursrechtwetgeving. Dit geldt zowel voor beeld-/videomateriaal als voor tekst. Indien er een geschil ontstaat met een derde partij met betrekking tot inhoud die je hebt ingediend, ben je aansprakelijk voor elke financiële claim die kan worden ingediend tegen SmartLinkBuilding en Link Concept ApS.

Het is verboden te verwijzen naar websites of te schrijven over gokken/gamen zowel als CBD. Inhoud van deze aard zal zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd. Er vindt geen kennisgeving van de verwijdering plaats.

Het is ook niet toegestaan om onze dienst te gebruiken met gespinde content. Tekst spinning is een techniek waarbij een tekst kan worden gebruikt om meerdere variaties te creëren die uniek lijken maar dit niet zijn. Het wordt direct verwijderd als het wordt ontdekt door ons systeem of door herziening. Er worden ook geen vervangende links aangeboden en jouw toegang kan worden geblokkeerd zonder enige terugbetaling.

Indien inhoud schadelijk wordt geacht voor het Smart Linkbuilding netwerk, kan deze worden verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder het aanbieden van een vervangende link. Alle ingediende teksten moeten van goede en unieke kwaliteit zijn.

SmartLinkBuilding kan te allen tijde inhoud van de websites verwijderen.

SmartLinkBuilding gebruikt Pexels.com en hun afbeeldingen. We vermelden de fotograaf en Pexels zelf op alle afbeeldingen. SmartLinkBuilding en Link Concept ApS kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadeclaims.

Registratie, gebruikerstoegang en rechten

De gebruiker is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn inloggegevens zodat anderen er geen toegang toe kunnen krijgen. Indien een derde zich toegang tot de informatie heeft verschaft, komt de aansprakelijkheid voor schade ten laste van de geregistreerde gebruiker. De vergoeding komt overeen met de abonnementsprijs van het aantal gebruikers dat toegang heeft gehad tot het account. Dit geldt ook als informatie opzettelijk wordt gedeeld. Het account is privé en mag alleen worden gebruikt door de eigenaar van het account.

Het is niet toegestaan om Link Concept’s domeinen of gebruikerstoegang te gebruiken om concurrerende zaken te doen of publiekelijk links aan te bieden vanuit het Link Concepts netwerk.

Het delen van de lijst met mogelijkheden voor het publiceren van domeinen met derden is verboden.

Vergoedingen en betaling

Vergoedingen voor het gebruik van de Dienst zijn verschuldigd overeenkomstig de prijslijst die van tijd tot tijd op de website beschikbaar is.

De gebruiker dient de betaling voor de Dienst te verrichten via de door SmartLinkBuilding op de website aangeboden betalingsmogelijkheden. De gebruiker verbindt zich ertoe de nodige documenten te ondertekenen en op elke betaaldatum over voldoende fondsen te beschikken voor betaling via het gekozen betaalmiddel.

Indien je kiest voor betaling per bankoverschrijving, wordt er € 20,00 + Btw toegevoegd aan elke factuur.

Binding

De binding geldt alleen voor de lopende abonnementsperiode. De annulering moet dus hebben plaatsgevonden voordat een nieuwe periode begint. Indien er geplande publicaties zijn, of bestelde teksten met publicatie na het einde van de periode, kan het abonnement pas worden beëindigd als de geplande publicaties binnen de huidige periode vallen.

Aanpassingen en veranderingen

SmartLinkBuilding behoudt zich het recht voor om de abonnementsprijzen en andere voorwaarden van de service te wijzigen. De wijziging moet ten minste dertig (30) dagen voordat de wijziging van kracht wordt aan de gebruiker worden meegedeeld. In geval van dergelijke wijzigingen heeft de gebruiker het recht het abonnement op te zeggen met ingang van de dag waarop de wijziging van kracht wordt.

Indien de gebruiker het abonnement niet beëindigt voordat de wijziging van kracht wordt, wordt dit beschouwd als aanvaarding van de wijziging. Wijzigingen die duidelijk in het voordeel van de gebruiker zijn, zijn onmiddellijk van toepassing zonder enig recht op opzegging voor de gebruiker.

Betaling

Link Concept ApS accepteert online betalingen met: Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, Maestro, alsmede bankoverschrijvingen.

De betaling wordt pas van je rekening afgeschreven zodra het virtuele product is aangemaakt, tenzij anders overeengekomen of vermeld in jouw bestelling.

Bij betaling met Visa Electron en Mastercard Debit debetkaarten, wordt de betaling op jouw account gereserveerd in overeenstemming met de voorwaarden van jouw kaart totdat wij de betaling intrekken of weigeren.

Alle bedragen op de website zijn exclusief Btw.
De website gebruikt de volgende munteenheden voor de prijsbepaling:
Nederland – Euro (EUR)

Link Concept ApS maakt gebruik van een beveiligde betalings server die alle informatie versleutelt met het SSL-protocol. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn en niet door derden kunnen worden gelezen.

Beëindiging van het abonnement en downgrading

Beëindiging van de dienst kan geschieden aan het einde van de betalingstermijn van 1 maand vanaf de laatste betaling. Om jouw overeenkomst te beëindigen kun je de link op de homepagina gebruiken of contact opnemen met Link Concept ApS. Dat kan via e-mail of via het contactformulier. Als je jouw abonnement opzegt, verdwijnen de publicaties die nog niet zijn gebruikt. Hetzelfde geldt voor een downgrade van het abonnement.

Herroepingsrecht

Verzoeken om het herroepingsrecht moeten worden gericht aan contact@smartlinkbuilding.nl. In het bericht moet duidelijk worden aangegeven dat je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht.

Het herroepingsrecht vervalt bij gebruik van de Dienst en er is geen herroepingsrecht bij verlenging van het abonnement.

DEr is geen herroepingsrecht voor aankopen die als onderneming zijn gedaan.

Online garantie

Smart Linkbuilding garandeert dat jouw publicaties en links gedurende minimum 3 jaar online blijven. Als er een link verdwijnt bieden wij een vervanging optie. Dat geldt niet als de link na de periode van 3 jaar verdwijnt.

Van deze garantie wordt echter afgezien indien de inhoud wordt verwijderd wegens schending van het auteursrecht of beoordeling van gespinde inhoud.

SmartLinkBuilding eigendom van:

Link Concept ApS
CVR: 42069221
Horsenvej 72A
7100 Vejle
Denemarken
contact@smartlinkbuilding.nl

Klant- en privacybeleid

Wij verkopen geen persoonlijke gegevens door en geven jouw persoonlijke gegevens niet door aan anderen. Deze worden alleen opgenomen in ons klantenbestand. Je kunt jouw gegevens op elk gewenst moment laten verwijderen. Om een overeenkomst met SmartLinkBuilding aan te gaan, hebben wij de volgende informatie nodig:.

Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres

Wij registreren jouw persoonsgegevens om de producten aan je te kunnen leveren. De persoonsgegevens worden bij Smart Linkbuilding geregistreerd en maximaal 5 jaar bewaard waarna de gegevens worden verwijderd. Wanneer via onze website persoonsgegevens worden verzameld, zorgen wij ervoor dat dit altijd gebeurt met jouw uitdrukkelijke toestemming. Zo weet je precies welke gegevens worden verzameld en waarom. De directeur en medewerkers van Smart Linkbuilding, inclusief Linkcia, hebben toegang tot de over jouw geregistreerde gegevens.

De gegevensbeheerder van Linkcia is: Tim Petersson

Als geregistreerde gebruiker van SmartLinkBuilding heb je altijd het recht om bezwaar te maken tegen de registratie. Je hebt ook het recht om te zien welke informatie over je is geregistreerd. Je hebt deze rechten op grond van de Wet Persoonsgegevens. Vragen hieromtrent moeten worden gericht aan contact@smartlinkbuilding.nl.

Cookies

Op https://smartlinkbuilding.nl/ worden cookies gebruikt om de website en de functionaliteit ervan te optimaliseren. Zo maken we een bezoek makkelijker voor je. Je kunt cookies op elk moment van jouw computer verwijderen. Zie de instructies op Webshop Cookies en Privacy Policy.

Logboek statistieken

Wij gebruiken een log-statistiek op https://smartlinkbuilding.nl/. Dat betekent dat een systeem informatie verzamelt die een statistisch beeld geven van hoeveel bezoekers wij ontvangen, waar zij vandaan komen en via welke pagina de website wordt verlaten. De logboek statistieken worden alleen gebruikt voor het optimaliseren van de website van Smart Linkbuilding.

Klachten

Klachten over producten kunnen worden gestuurd naar:
De Mededingings- en Consumentenautoriteit
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby, Denemarken
www.forbrug.dk

EU-burgers van buiten de EU kunnen hun klachten indienen via het online klachtenplatform van de Europese Commissie: ec.europa.eu. 

Vermeld bij jouw klacht ons e-mailadres: contact@smartlinkbuilding.nl en de website waar je het product hebt gekocht.

Disclaimer

Smartlinkbuilding.nl en Link Concept ApS kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies van posities in zoekmachines na gebruik van onze dienst of de-indexatie van websites als gevolg van inhoud die niet voldoet aan onze en richtlijnen en die van Google.

Smartlinkbuilding.nl maakt gebruik van Pexels.com en hun afbeeldingen. We vermelden de fotograaf en Pexels zelf op alle afbeeldingen. Smartlinkbuilding.nl en Link Concept ApS kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadeclaims.